Whitelist

We have sent you an email to

Please follow the link in the email to activate account.
CLOSE

Tham gia Danh sách chờ

Nhiệm vụ Betform là tự thiết lập mình như một nền tảng cá cược phân cấp xã hội hàng đầu cung cấp cho người chơi nhiều trò chơi blockchain nhiều người chơi với sự thuận tiện tối đa, đồng thời tôn trọng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất trong hệ sinh thái. húng tôi có thể thực hiện điều này bằng cách kết nối các blockchains, tận dụng các hợp đồng thông minh và các kênh thanh toán hoạt động theo cách hoàn toàn an toàn, tức thời và chi phí thấp.

TOKEN SYMBOL
BFC

TOKEN PRICE
1 BFC = USD 0.10

HARD CAP
USD 9,600,000

Vui lòng điền các thông tin của bạn
Gửi
Thanks! We have received your submission!